Teemat

Siirry teemaan:

kasvatus koulutus työ ympäristö

Kasvatus

Vaikka oma koti on mielestäni usein alle 3-vuotiaalle lapselle maailman paras hoitopaikka, panostaisin varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Varhaiskasvatuksella voidaan tasoittaa lasten lähtökohtien eroja ja ehkäistä syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa pitää olla riittävästi ammattilaisia, ja lapsiryhmien pieniä. Lapsiperheet ovat tärkeitä kunnan tulevaisuudelle. Niin päiväkodit ja alakoulut on oltava perheille lähipalvelua.

Opettajana ja opettajien kouluttajana toimiminen on tuonut perheiden arjen minulle tutuksi. Vaikka useimmiten asiat ovat hyvin, on perheitä, joissa kaikki voivat huonosti. Pidän tärkeänä toimia lapsiperheiden asioiden edistämiseksi. Martoissa pääsimme viime vuonna  koronaikana toteuttamaan hankkeen, jossa etäyhteyksiä hyödyntäen annettiin osallisuutta ja arjenhallintaa lisäävää kotitalousneuvontaa sitä tarvitseville lapsiperheille Pohjois-Karjalan alueella. Kun perheen tukiverkot ovat rikki, yhteiskunnan on puututtava ja autettava nykyistä ripeämmin. Järjestöt tekevät tässä asiassa paljon yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.

Koulutus

Meillä on edelleen maailman paras koululaitos. Koulun tärkeimmät kulmakivet ovat hyvät opettajat ja tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen perheen taustaan tai asuinpaikkaan katsomatta. Tästä on pidettävä kiinni. Joensuussa on tarjottava laadukasta kasvatusta ja opetusta.  Se tarkoittaa mm. oikea-aikaista oppimisen tukea, opinto-ohjauksen lisäresurssointia ja oppilashuoltopalvelujen vahvistamista.Tuntikehystä on kasvatettava Joensuussa. Se mahdollistaa mm. laajemmat kielivalinnat.Opettajia tulee kuunnella enemmän, ja heidän pitää saada keskittyä perustehtäväänsä opettamiseen. Digitaalisuus mahdollistaa uusia opetusmenetelmiä, mutta laitteet ja teknologia eivät saa olla itseisarvo. Oppivelvollisuusiän nostosta aiheutuneet lisäkulut eivät saa vähentää muun opetuksen resurssointia esimerkiksi materiaalihankinnoissa.

Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on entistä enemmän. Kouluintegraation tavoite on järjestää erityisen tuen oppijan opetus yleisopetuksen luokkaan. Yhtälö ei toimi ilman erityisopettajia ja avustajia. Myös pienryhmiä tarvitaan edelleen, koska osalle lapsista se on paras paikka oppia. Kiusaamiselle pitää koulussa olla ehdoton nollatoleranssi.

Erityisryhmiä ja erilaisia oppijoita ei saa unohtaa ammatillisessa koulutuksessa eikä korkeakouluissa. Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut oikeansuuntainen, mutta lähiopetusta tarvitaan lisää.  Itä-Suomessa pitää olla riittävästi toisen asteen koulutuspaikkoja aloilla, joilla on työtä tulevaisuudessa.

Ammattikorkeakoulu ja yliopisto ovat elintärkeitä maakunnan elinvoimalle ja väylä maailmalle.

Työ – pohja vahvalle kuntataloudelle

Hyvinvointi pitää ensin rakentaa, jotta sitä voi jakaa. Sillä mitä teet, on merkitystä, sinulle ja meille muille.

Kotikunnasta paremman paikan tekevät kunnan omat asukkaat ja yritykset. Yrittäjyyden, uusien työpaikkojen ja niiden tuoma elinvoima kunnalle on tärkeää. Siksi kannattaa tehdä päätöksiä ja töitä sen eteen, että kunnassa kannattaa tehdä töitä, yrittää ja investoida tulevaisuuteen.

Kuuntelisin päättäjänä entistä herkemmällä korvalla yritysten toiveita ja tarpeita. Joensuulla on tavoitteena olla Suomessa kokoluokkansa yritysystävällisin kunta.

Ympäristö – kaupunkirakenne

Kaupungin vastuuta ympäristöstä, sen puhtaudesta, luonnon monimuotoisuudesta tai ilmastonmuutoksesta ei voi sivuuttaa.

Kotikaupunki Joensuu näyttää esimerkkiä ja on sitoutunut olemaan eutraali vuoteen 2025 mennessä. Tämä sitoumus voi tuoda myös uutta yritystoimintaa seudulle. Uskon sekä asennemuutoksen että uuden teknologian voimaan, ihmisten aiheuttamien ongelmien pitäisi olla ihmisten ratkaistavissa.

Kaavoituksen tulisi mahdollistaa kaupungin kehittyminen. Sillä voidaan lisätä myös kunnan vetovoimaisuutta niin  yritysten sijoittumista kuin asukkaiden viihtyisyyttä. Yksityisten maanomistajien Pyhäselän rantatonteilla tulisi mahdollistaa ympärivuotinen asuminen.