Arvot

Vapautta sanoa ja toimia

Hyvinvointivaltion perusta löytyy yksilön vapaudesta ilmaista ja toteuttaa itseään. Se ei löydy liiasta sääntelystä ja estelystä. Yrittämisen vapaus synnyttää työtä ja verotuloja, joilla voidaan turvata yhteinen hyvä.

Sananvapaus sysäsi minut politiikkaan. Pidin oppilaiden ja muiden opettajien puolesta ääntä terveestä sisäilmasta tilanteessa, jossa moni vielä vaikeni. Uskallan ottaa hankaliakin asioita esille ja käyttää vapauttani sanoa.

 

Välittämisen kulttuuria

Kasvoin pienellä paikkakunnalla, jossa toisesta välittäminen ja auttaminen olivat tärkeitä arvoja. Edelleen lapsen kasvattamiseen tarvittaisiin koko kylä. Välittäminen on arjen tekoja, eikä sitä voi täysin ulkoistaa yhteiskunnan vastuulle.

Tänä päivänä liian moni nuori syrjäytyy ja ikäihminen jää yksin. Haluan elvyttää ja luoda välittämisen kulttuuria, ketään ei saa jättää yhteisön ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Jokainen voi vaikuttaa ja auttaa omalla tavallaan.

Vastuullista vaikuttamista

Vastuullinen aikuinen ja päättäjä muistaa päätöksenteossa talouden raamit ja kansantalouden kokonaisuuden. Tällä hallituskaudella on saatu aikaan hyviä asioita, työtä yli 140 000 ihmiselle ja yli 20.000 syrjäytynyttä nuorta opintojen ja työn pariin. Leikkausten lisäksi on myös uudistettu.

Hyvinvointivaltion uudistamista on jatkettava. Sotepalveluissa lisäisin vapautta valita, se toimisi myös palvelujen laadunvalvojana. Sosiaali- ja työttömyysturva kaipaavat uutta työhön sekä yrittämiseen kannustavaa otetta. Näin voidaan vähentää köyhyyttä ja turvata perustoimeentulo kaikille sitä tarvitseville.

Viisasta vihreyttä

Ilmastonmuutos on totta ja velvollisuus vaikuttaa on nyt. Suomi ei yksin voi muutosta pysäyttää, mutta on vastuutonta olla välittämättä. Jokainen voi tehdä pieniä valintoja omassa arjessaan, kuten asua, kuluttaa, matkustaa ja syödä vastuullisemmin.

Päättäjien on etsittävä ratkaisut, joilla on suurin myönteinen vaikutus ilmastoon. On löydettävä keinot, joilla turvataan myös ihmisten työ ja toimeentulo muutoksessa.

Haluan kuulla asiantuntijoita ja avata päätöksenteon taustoja kansalaisille. En pidä populismista, myös ympäristöpolitiikkaa pitää tehdä järjellä, ei vain tunteella.