Arvot

Minä tiedän, miltä tuntuu kotiseuturakkaus

Joensuu on minulle monella tavalla rakas kotikaupunki. Se on kaupunki, jonka muistan lapsuudesta. Pyhäselän puolelta linja-autolla kaupunkiin matkustaminen tuntui jännittävältä. Vanhan linja-autoaseman vastapäätä olevan liikerakennuksen katolla ollut lentokone oli ihmetys, ja juhlaa oli, jos sattui saamaan meijerinbaarista jäätelöannoksen. Torilla oli aina väkeä ja tapahtumia.

Joensuuhun jäin, koska kaupunki on tarjonnut turvallisen kasvuympäristön, mahdollisuuden harrastustuksiin, ja  jatkaa opintoja aina yliopistoon asti. Joensuu on ollut myös hyvä paikka perustaa perhe ja kasvattaa kolme poikaa. Se on tarjonnut eväitä elämään myös heille. Joensuussa minulla ollut mahdollista toteuttaa unelmiani,  ja toivottavasti näin on myös lapsillani ja mahdollisilla lapsenlapsillani.

Vapautta sanoa ja toimia

Hyvinvointivaltion perusta löytyy yksilön vapaudesta ilmaista ja toteuttaa itseään. Se ei löydy liiasta sääntelystä ja estelystä. Yrittämisen vapaus synnyttää työtä ja verotuloja, joilla voidaan turvata yhteinen hyvä.

Sananvapaus sysäsi minut politiikkaan. Pidin oppilaiden ja muiden opettajien puolesta ääntä terveestä sisäilmasta tilanteessa, jossa moni vielä vaikeni. Uskallan ottaa hankaliakin asioita esille ja käyttää vapauttani sanoa.

Välittämisen kulttuuria

Kasvoin pienellä paikkakunnalla, jossa toisesta välittäminen ja auttaminen olivat tärkeitä arvoja. Edelleen lapsen kasvattamiseen tarvittaisiin koko kylä. Välittäminen on arjen tekoja, eikä sitä voi täysin ulkoistaa yhteiskunnan vastuulle.

Tänä päivänä liian moni nuori syrjäytyy ja ikäihminen jää yksin. Haluan elvyttää ja luoda välittämisen kulttuuria, ketään ei saa jättää yhteisön ja yhteiskunnan ulkopuolelle.  Järjestöt tekevät arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Minulla on ollut uudessa työssäni ilo seurata pohjoiskarjalaisten yhdistysten toimintaa kansalaisten osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisessa. Mm. Martat tarjoavat kotitalousneuvontapalveluja kaikille. Se voi olla ryhmämuotoista sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa työvoimintaa, tai ikäihmisille suunnattua neuvontaa, jonka tavoitteena on tukea heidän arkeaan, lisätä hyvinvointia ja opastaa terveelliseen ravitsemukseen.

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Toki jokaisen meistä on pidettävä huoli itsestään.  Kunnan panostamienn liikuntamahdollisuuksiin on tärkeää, sillä se vahvistaa kuntalaisten terveyttä ja parantaa elämänlaatua. Liikuntapalveluissa on huomioitava erilaiset ja eritasoiset liikkujat vauvasta vaariin. Myös taajamat tarvitsevat omat lähiliikuntapaikkansa.

Korona-aika on korostanut liikunnan ja kulttuurin merkitystä, mutta myös muuttanut kulttuurin harrastamisen muotoja. Netin välityksellä on voinut osallistua konsertteihin, museokierroksiin ja erilaisiin näytöksiin.  Kulttuurin tuleekin kuulua ja näkyä kaikille. Kolmas sektori ja vapaaehtoistyö ovat tärkeitä kumppaneita järjestettäessä erilaisia osallistavia hyvinvointipalveluita  kunnissa. Kuntien on tuettava järjestöjen ja seurojen toimintaa mm. avustusten ja tilojen kautta. Liikunnan ja kulttuurin vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille on paljon tutkimusutietoa. Ne edistävät psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut  ovat myös merkittävä osa kunnan vetovoimaa.

Vastuullista vaikuttamista

Maailma muuttuu ja koronaepidemia jättää jälkensä yhteiskuntaan. Suomi ja myös Joensuu ikääntyvät kovaa vauhtia. Ilmastonlämpeminen ja ympäristöasiat vaativat toimiamme. Kunnalta vaaditaan rohkeutta uudistua ja kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Olen saanut toimia valtuutettuna nyt kaksi kautta, kahdeksan vuoden ajan.  Valtuutettuna on uskallettava tehdä vaikeitakin päätöksiä, mutta ennen kaikkea valtuutetun on ajateltava tulevaisuusorientoituneesti ja oltava mahdollistaja.  Haluan olla mahdollistaja, siksi olen asuttunut jälleen kuntavaaliehdokkaaksi. Kyse ei ole vain Joensuusta, vaan Pohjois-Karjalan tulevaisuudesta.

Viisasta vihreyttä

Ilmastonmuutos on totta ja velvollisuus vaikuttaa on nyt. Suomi ei yksin voi muutosta pysäyttää, mutta on vastuutonta olla välittämättä. Jokainen voi tehdä pieniä valintoja omassa arjessaan, kuten asua, kuluttaa, matkustaa ja syödä vastuullisemmin. Joensuu on rohkeasti tarttunut haasteeseen ja pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

Olin viisaasti vihreä jo opettajana toimiessani. Lapsia ja nuoria ei saa pelotella ympäristötuhoilla, vaan luoda uskoa siihen, että uudet teknologiat tuovat ratkaisuja myös ympäristöongelmiin. Päättäjillä on vastuu etsiä  ratkaisut. En pidä populismista, ja ympäristöpolitiikkaa pitää tehdä järjellä, ei vain tunteella.  Myös uudessa työssäni Marttojen toiminnanjohtajana olen päivittäin kestävien arvojen ja valintojen äärellä. Marttaliiton tämän vuoden strategian pääteemana on kohtuullisuus. Toiminnan lähtökohtana ovat ympäristölle, taloudella ja terveydelle kestävät valinnat. Muutamme maailmaa tekemällä pieniä asioista isosti. Ne arvot sopivat oikein hyvin kuntapäättäjällekin. Siksi vuoksi olen päättänyt olla kampanjassani olla jakamatta paperimainoksia. Löydät minut somesta ja täältä nettisivultani. Tehdään hyvästä arjesta parempi kunta.