KUN ON RAKENNETTU SEINÄT, PANOSTETAAN OPETUKSEEN

KUN ON RAKENNETTU SEINÄT, PANOSTETAAN OPETUKSEEN

Kaksi viimeistä valtuustokautta on Joensuu investoinut koulurakentamiseen. Sisäilmaongelmat ja vanhat koulurakennukset ovat tuoneet yllättäviä kuluja. Kouluinvestoinnit jatkuvat vielä, mutta nyt on aika lunastaa lupaukset laadukkaasta perusopetuksesta ja kirkastaa sivistyskaupungin imagoa.

Viime keväänä valtuusto päätti, ettei opetuksen tuntikehyksestä leikata kuten yt-prosessissa esitettiin. Tilanne ”taklattiin” vain väliaikaisesti, sillä kouluilta kuuluu jälleen huoli. Nyt ollaan taas leikkaamassa 2 prosenttia, säästökohde on vain annettu rehtorien etsittäväksi.

Joensuun koulutoimen budjetista ylimääräinen on jo leikattu pois. Tuntikehys on minimissään. Oppilaat saavat peruskoulunsa aikana opetusta vähemmän kuin naapurikunnan oppilaat. Jakotunteja ei ole, tukiopetusta on rajallinen määrä, kielivalintoja ei ole mahdollista tehdä.

Oppilasaines on haasteellisempaa ja integraatiota on lisätty. On käytöspulmaa, rajattomuutta, keskittymättömyyttä ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen puutteita. Korona on omalta osaltaan lisännyt koulutyön haasteellisuutta. Varhaista tukea tulisikin lisätä ja jokaiseen kouluun palkata hyvinvointiohjaaja opettajien rinnalle kasvatustyöhön.

Kun opetuksen resurssit muuttuvat ja pienenevät koko ajan, estetään koulun henkilökunnan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työ. Opettajat tekevät parhaansa, mutta moni heistä turhautuu ja uupuu. Oppivelvollisuusiän noustessa 18 ikävuoteen tulisi ratkaista oppilaanohjauksen, koulupsykologien ja -kuraattorien sekä muun oppilas-/opiskelijahuollon palvelujen tarve ja realistinen saatavuus. Tällä hetkellä yhdellä kuraattorilla voi olla 1000 oppilasta vastuullaan.  Oppilasmäärä työntekijää kohti on liian suuri, kun työtä määrittää mm. lakisääteiset aikarajat.

Jokaisen ammattilaisen pitäisi saada keskittyä siihen työhön, johon on kouluttautunut. Nyt kuulostaa siltä, että ohjaajat opettavat, luokanopettajat hoitavat erityisopettajan töitä, erityisopettajat psykologin, terapeutin ja kuraattorin töitä, psykologit lääkärin työtä ja rehtorit yhä enemmän koulusihteerien työtä.

Ensi syksynä uusien oppivelvollisuuden piirin tulevien opiskelijoiden opetuksen suunnittelua ja materiaalien hankintaa on tehtävä nyt. Pedagoginen ohjaus puuttuu.

Tulevaisuuden elinvoiman rakentajia ovat tämän päivän hyvinvoivat lapset!

 

Huolestuneet entiset opettajat, kuntavaaliehdokkaat KOK

Heli Hjälm  ja Maija Törmänen

Kirjoitus julkaistu Karjalaisessa 22.2.2021