VIISAASTI VIHREÄ – JÄRKI MUKAAN PÄÄTÖKSENTEKOON

VIISAASTI VIHREÄ – JÄRKI MUKAAN PÄÄTÖKSENTEKOON

Vastuu ympäristöstä kuuluu meille jokaiselle, sitä ei voi ulkoistaa. Voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa. Se tarkoittaa kotitalouksien jätteiden lajittelua, kierrättämistä, ostamalla vain tarpeeseen ja valitsemalla pitkäikäisiä tuotteita. Suunnittelemalla perheen ruokalistan voi vähentää hävikkiä ja lähiruoka on ympäristöteko. Lyhyet työ- ja koulumatkat voi kulkea pyöräillen tai jalan. Monelle tämä on ollut ja on aivan normaalia elämää. Oppia kannattaa ottaa viisaammilta ja myös vanhemmilta!

Verotuksen ja tukien avulla voidaan ja pitääkin vaikuttaa ihmisten valintoihin. Kokoomus haluaa torjua ilmastonmuutosta siten, ettei se vie kohtuuttomasti rahaa tavallisen ihmisen kukkarosta. On löydettävä kustannustehokkaimmat keinot. Tehokkaimmin päästöjen vähentäminen onnistuisi toki globaalisti yhtenäisen päästöhinnoittelun avulla.

Samat keinot, jotka toimivat suurissa kaupungeissa, eivät toimi maaseudulla. Etenkin Itä-Suomessa, jossa välimatkat ovat pitkiä, ei yksityisautoilusta voi kokonaan luopua sujuvan arjen, työn ja toimeentulon vuoksi. Kokoomuksen tavoitteena on vähäpäästöisten autojen autoveron poistaminen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden tukeminen. Biokaasu esimerkiksi on ympäristöystävällinen polttoaine, siksi tankkauspisteitä pitäisi lisätä.

Syrjäisestä sijainnistamme johtuen myös lentäminen on usein välttämätöntä sekä elinkeinoelämän että matkailun vuoksi. Rautatieliikenteen kehittäminen, nopea itärata ja kolmen tunnin junamatka niin Joensuusta kuin Kuopiosta Helsinkiin, vähentäisi autoilusta ja lentämisestä syntyviä päästöjä.

Energian tuotannossa tulisi käyttää yhä enemmän uusiutuvia kotimaisia energiamuotoja. Kokoomus tukee pientalojen energiaremontteja ja näin ohjaa ympäristöystävällisiin tekoihin. Pidän ydinvoimaa tällä hetkellä järkevänä energiantuottajana, koska se ei lisää kasvihuonepäästöjä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on aiheuttanut monin verroin enemmän tuhoa ihmiselle ja ympäristölle.

Metsämme ovat jo tällä hetkellä hiilinielu. Metsien kasvu sitoo enemmän hiiltä kuin mitä sitä vapautuu metsien käytön vuoksi. Myös puurakentaminen sitoo hiiltä. En lämpene kampanjoille metsien hakkuita vastaan, vaan kuuntelen asiantuntijoita asiassa. Vihreää politiikkaa pitää tehdä järjellä, ei vain tunteen palosta. Puhdas luonto on kuitenkin elämän ja elinvoiman ehto myös Itä-Suomessa.