VIERIVÄ KIVI EI SAMMALOIDU!

VIERIVÄ KIVI EI SAMMALOIDU!

Seniori-ikäisten määrä lisääntyy ja se on yksi suurimmista yhteiskuntaamme ohjaavista muutosvoimista. On tullut selväksi, että hoiva- ja hoitojärjestelmämme ei ole täysin tilanteen tasalla. Epäkohtia on löytynyt sekä julkisen että yksityisen sektorin toiminnasta, hoitoon ei pääse ajoissa ja hoiva on liian usein ala-arvoista. On uudistusten aika!

Eduskunta on esittänyt 250.000 euroa oikeusasiamiehen toimintamenoihin vanhusten oikeuksien valvonnan tehostamiseksi. Lisäksi on puhuttu hoitajamitoituksista. En ole vakuuttunut siitä, että oikeusasiamies tai lakisääteiset desimaalit yksin toisivat tilanteeseen parannusta. Valvontaa toki tarvitaan ja riittävästi hoitajia, mutta tarvitaan myös elämänlaatua.

Julkisesta keskustelusta on unohtunut, että suurin osa senioreista on aktiivisia toimijoita, eivät he ole uhreja tai avuttomia hoidettavia. He tietävät itse, mikä on heille parasta ja haluavat itse päättää, kuka heitä hoivaa ja hoitaa. Siksi pidän valinnanvapautta tärkeänä asiana, silloin ne yksiköt ja yritykset, jotka panostavat laatuun ja asiakkaisiin, pärjäävät reilussa kilpailussa. Valinnanvapaus voitaisiin toteuttaa ilman soteuudistuksiakin ottamalla käyttöön palveluseteli nykyistä useammin.

Hoivakotien arki on vain pieni osa vanhusten elämää. Monen toiveena on asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja esille tulleet hoivakotien laiminlyönnit pelottavat myös omaisia. Tarvitaan uusia asumisen ja hoivan malleja. Yhteisöasumisesta on hyviä esimerkkejä kuten Joensuun Penttilään rakennettu monisukupolvikortteli. Ei ihmisiä pidä eristää toisistaan, voimme oppia paljon vanhemmilta ikäpolvilta!

Yksinäisyyden ehkäiseminen, liikkumiseen kannustaminen sekä yleinen turvallisuus ovat parasta elämänlaadun edistämistä myös ikäihmisten kohdalla. Tunti liikuntaa päivässä ei tee kellekään pahaa. Siksi sekä kaupungeissa että maaseudulla tulee olla tiloja ja mahdollisuuksia, jonne kodista on helppoa ja turvallista lähteä. Liikkua yhdessä ja omaan tahtiin.

Suomi ikääntyy, koetetaan pysyä vauhdissa mukana!